Malzemenin dinamik yüklere karşı kırılma enerjisini belirlemek için yapılan deneydir. Çentik darbe test numunesi, kırıldıktan sonra kırılma yüzeyi incelenerek kırılma tipi hakkında fikir sahibi olunabilir. Bu kırılma tipleri sünek kırılma, gevrek kırılma vb. şekillerde olabilir.

Çentik Darbe Testi
Çentik Darbe Testi

Kırılma enerjisi joule olarak hesaplanır ve bu değer numune ölçülerine ve test sıcaklığına göre değişim gösterir. Laboratuvarımızda, bahsedilen test INSTRON 450 Joule Motorize Darbe cihazı ile +10 ve -80 santigrat derece arasında gerçekleştirilebilmektedir.

WhatsApp