Tahribatsız muayene (Non Destructive Testing), malzemenin yüzeyinde veya içyapısındaki gözle tespit edilemeyen süreksizliklerin, malzemeye zarar vermeden tespit edilmesinde kullanılan yöntemlerdir. Endüstride en çok kullanılan tahribatsız muayene yöntemleri görsel test, manyetik parçacık testi, penetrant testi, ultrasonik test, radyografik test, akustik emülsiyon testi ve eddy current testidir. Tahribatsız muayene yöntemleri uygulama, malzeme özellikleri, parça geometrisi, parçanın kalınlığına vb. göre sınırlanmaktadır.

Tahribatsız Muayene’nin yapılmaya başlandığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. Ama insanlar tahribatsız testleri ilk çağlardan beri yapmaktaydı. “NDT” tanımının yapılmasından yüzyıllar önce, insanlar cisimlere bakarak büyüklüklerini, şekillerini ve hatta yüzeysel kusurlarını tespit etmeye çalışmıştır. Görsel Muayenenin resmi olarak NDT yöntemi kabul edilmesi 1988 yılında gerçekleşmiştir.

WhatsApp