İmalat ve Ürün muayenelerinde; Bir mamulün, yarı mamulün, parçanın veya hammaddenin ölçü nitelik veya performansının önceden belirlenmiş spesifikasyonlara uyup uymadığının tespiti yapılır.

TÜRKAK TS EN ISO 17020 Akreditasyonumuz kapsamında, TS EN ISO 1090-2 standardına göre imalatı yapılacak projeler için;

  • Sözleşme Kontrolü,
  • Kaynak Yöntem Şartnamelerinin (WPS) Uygunluğunun Kontrol Edilmesi,
  • Kaynak Prosedürü Onaylarının (WPQR) Planlanması Ve Takibi,
  • Kaynakçıların Projeye Uygun Olarak Belgelendirmesinin Takibi,
  • Konstrüksiyon Kontrolü, Muayenelerin Planlanması Ve Takipleri,
  • Kaynaklı İmalatların Gözetim Ve Denetimleri,
  • İmalat Planlaması (İş Emirleri, Sıkıştırma Ve Kaynak Tertibatları, Kaynak Sıra Planları, Muayene Şartları),
  • Taşeron Uygunluk Kontrolleri,
  • Malzemelerin Kontrolü Ve Takibi (Ana Malzemeler, Sarf Malzemeleri) gibi konularda hizmet vermekteyiz.
WhatsApp