Vakum testinde alın, bindirme ve köşe kaynak birleşimlerinin tank yada benzeri sızdırmazlık istenen parçalarda oluşturulacak yapay basınç farkından yararlanılarak kontrolü sağlanır. Köpürme özelliği bulunan sıvı yardımıyla kaynaklı bölgede vakum cihazıyla oluşturulacak basınç farkı hata bulunan bölgede kabarcıklar oluşması sağlayarak gözle görülebilir bir hata tespitinin yapılması sağlanmış olur. 

TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene  (NDT) personelinin kalifikasyonu ve belgelendirme standartına uygun seviye 2 belgesi olan makine mühendisleri kontrolünde gerçekleştirilmesi gereklidir. .

Yapılacak vakum testleri uygulamalarının güvenilir ve sağlıklı sonuçlar vermesi için, işlemlerin standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

WhatsApp