Dağlanmış veya dağlanmamış numunenin, mikroskop ile 50 ila 500 kat büyütülerek incelenmesidir.

Mikroskobik deneyler, kaynaklı birleştirmenin genellikle enine kesitinin incelenmesi ile mikroskobik özelliklerin ortaya çıkarılmasında kullanılır. Mikroskobik incelemenin amacı sıcak çatlaklar, soğuk çatlaklar, lameler yırtılma, boşluklar, ergime noksanlığı, katılaşma yapısı ve tane yapısı v.b. özellikleri ortaya çıkarmaktır.

Uygulama Standardı

TS EN ISO 17639: Metalik Malzemelerdeki Kaynaklarda tahribatlı Muayene- Kaynakların Makroskobik Ve Mikroskobik Muayenesi

WhatsApp