Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemi, test edilecek parçadaki süreksizlikleri tespit etmek için 0.2 - 25 MHz aralıkta yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanmaktadır. Burada, Hertz (Hz) frekans birimi olup bir saniyedeki bir titreşim sayısına eşittir.

Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemi, test edilecek parçadaki süreksizlikleri tespit etmek için 0.2 – 25 MHz aralıkta yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanmaktadır. Burada, Hertz (Hz) frekans birimi olup bir saniyedeki bir titreşim sayısına eşittir.

Ultrasonik Test, malzeme içinde yayılan ses demetinin, akustik empedansda (bir malzemenin ses yayılmasına karşı gösterdiği direnim) meydana gelen değişim sonucu kısmen veya tamamen yansıması (yankı) prensibine dayanmaktadır.

WhatsApp