Somun Sıyırma Testi

Somun Sıyırma Testi

Somunlara yükleme testi 898-1 standardında belirtilen yük değerlerinde müşteri tarafından sağlanan aparat yardımı ile Instron 5989 elektromekanik cihazımız vasıtası ile 60 ton’ a kadar çekme ve basma yönünde test edilmektedir.

Bu yapı elemanlarından ankraj ve cıvatalara çekme, somunlara da diş sıyırma (proof load) testleri yapılır.

Cıvatalar için yapılan çekme testi ile cıvata gövdesinin istenilen mukavemeti sağlayıp sağlamadığını gösterir. Somunlar için yapılan yük testinde ise somun test yüküne kadar yüklenir, daha sonra serbest bırakılarak elle döndürülerek çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

WhatsApp