Kaynak yapılacak malzemenin ve kullanılacak kaynak dolgu malzemelerinin birbirleri ile uyumluluğunun standartların istediği testler sonucunda onaylanmasına ‘’ Kaynak Yöntem Testi Onayı ‘’ denir.

Yaygın olarak kullanılan PQR terimi, ‘’Procedure Qualification Record ‘’ terimin kısaltmasıdır. Belirleyeceğiniz standartlara ve WPS’lere göre kaynak yöntem testine nezaret edilir. Tahribatsız ve tahribatlı testler akreditasyonlu laboratuvarlarda yaptırılır.

WhatsApp