Kaynaklı birleştirmeler üzerinden çıkartılan test numunelerinin kaynak metalinden kırılmasını sağlayıp, kırılan yüzeylerin incelenmesini amaçlamaktadır. Aşağıda örnekleri verilen kırılma yüzeyleri üzerindeki iç kusurların tipleri, boyutları ve dağılımları hakkında bilgi edinmek için test gerçekleştirilir.

Kırma Deneyi Testi
Kırma Deneyi
  • Gözenekler
  • Çatlaklar
  • Ergime noksanlıkları
  • Nüfuziyet noksanlıkları
  • Katı kalıntılar

Laboratuvarımızda, bahsedilen test INSTRON 600 kN Universal Çekme-Basma cihazı ile gerçekleştirilmektedir.

Kırma Deneyi Testi
INSTRON 600 kN
WhatsApp