Çekme deneyi, malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini saptamak için sabit sıcaklık altında koparılıncaya kadar çekilmesi ve bu işlem zarfında Gerilim-Gerinim diyagramının elde edilmesidir. Laboratuarımızda metal ve kompozit tüm çeşitli malzemelerin, cıvata ve kaynaklı birleşimlerin Çekme deneyi uzman gözetiminde INSTRON 5989 SERİSİ PREMIUM GRADE 600 KN EM Universal test ekipmanı ile gerçekleştirilmektedir. Çekme deneyi sonucunda numunenin temsil ettiği malzemeye ait aşağıdaki mekanik özellikler bulunabilir.

Akma dayanımı(N/mm2 )= Plastik deformasyon oluşturmaksızın bir malzemede gelişmiş olabilecek en büyük gerilmenin değeridir (Üst ve Alt akma değerleri). Çekme Dayanımı(N/mm2 )= Malzemeye her iki ucundan çekme kuvveti uygulanması sonucu, kopmadan önceki ulaştığı maksimum gerilmeye denir.

Kopma Dayanımı=Malzemenin şekil değiştirmeden kesin olarak koptuğu, nihai hasarın oluştuğu noktadır.

% Uzama= Malzemenin ilk boyu ile koptuktan sonraki son boyu arsındaki farkın ilk boya bölünmesi ve 100 ile çarpılmasıyla bulunur.

UYGULAMA STANDARTLARI

TS EN ISO 6892-1: Metalik Malzemeler – Çekme Deneyi – Bölüm 1: Oda Sıcaklığında Deney Metodu

TS EN ISO 4136, API1104, ASME SecIX, AWS D1.1, AWS D1.5, ASTM A370:Metalik Malzemelerin Kaynakları Üzerinde Tahribatlı Deneyler-Enine Çekme Deneyi

TS EN ISO 5178: Metalik Malzemede Kaynaklar Üzerinde Tahribatlı Muayeneler- Ergitme Kaynaklı Birleştirmelerde Kaynak Üzerinde Boyuna Çekme Deneyi

TS EN 10164: Z-Ekseninde Çekme Deneyi

TS 280 EN ISO 9018: Metalik Malzemelerde Kaynak Dikişleri Üzerinde Tahribatlı Muayeneler – İstavroz Ve Bindirmeli Birleştirmelerde Çekme Deneyi

ISO/FDIS 14555, ASTM A 370, AWS D1.5 Stud’lara  Uygulanacak Eğme,Çekme Ve Makro İnceleme Deneyi TS EN 898-1: Cıvata, Vida ve Saplamalar İçin Çekme Deneyi

WhatsApp