Temelde Phased Array tekniği ultrasonik prensipleri ile çalışmaktadır. Ancak klasik Ultrasonik Muayene tekniğinden farklı olarak tek/çift kristal yerine kullanıcı ihtiyaç ve muayene gereksinimlerine uygun olarak çoklu açı ve ses demeti kullanarak daha efektif, hızlı ve detaylı hata tespiti yaparak test parçası hakkında daha net bilgi edilmesini sağlayabiliriz.
PAUT muayene tekniği ile malzeme içi düzensizliklerin tespiti için 3 boyuttan muayene yapılması sağlanır ve tek seferde hataların yönelimi ve malzeme içerisindeki konumları hakkında bilgi alınabilir.

Bu yöntemde kullanılan probda birbirinden bağımsız 8-16-32-64-128…. element bulunur. Elementlerin ateşlenme sırası istenildiği gibi ayarlanılarak belirli bölgeye odaklanması sağlanabilir. Bu yöntem geleneksel darbe-yankı yöntemine göre pek çok avantaja sahiptir.

Phased Array Tekniğinin Avantajları:

-Yüksek hızda muayene ve görüntüleme yeteneği
-Farklı açılarda ultrasonik tarama yapabilme yeteneği
-Kompleks geometrileri ve kalın malzemeleri muayene edebilme yeteneği
-Östenitik malzemelerde ve farklı iki malzeme kaynaklarında hassas muayene yeteneği

TOFD yöntemi (Time of Flight Diffraction), hata tespiti ve hatanın boyutlandırılması için kullanılan bir ultrasonik test tekniğidir.

Bu yöntem kaynaklı imalatlar da süreksizliklerin tespit edilmesinde kullanılan çok hassas ve hızlı  bir yöntemdir.TOFD, hata kesitinin pozisyonunun haritalandırılmasını sağlamaktadır. Sistemin çalışma presnsibi hataların köşe ve uç kısımlarında oluşan çınlamanın problar tarafından algılanmasına dayalıdır. Dolayısı ile sistem diğer ultrasonik tekniklerinden farklı olarak ses demetinin yansıyıp geri gelmemesi riskini taşımaz.

Bu yöntem standart ultrasonik muayenenin aksine genliğe bağımlı olmadığından prob konumu, süreksizliklerin yönelimleri, düzensiz veya değişen malzeme yüzeyleri ya da zayıf kavrama gibi kısıtlamalardan etkilenmez. Ayrıca bu teknik günümüzde malzeme yapısı hakkında bilgi toplama amaçlı kullanılmakta olup alınan sonuçlar sayesinde imalatçı ve üreticilere maliyet anlamında birçok avantaj kazandırmaktadır.

WhatsApp