Sıcak çatlamanın temel nedeni; kükürt ve fosfor gibi elementlerin oluşturduğu ve tane sınırlarında toplanma eğilimi yüksek olan düşük erime sıcaklığına sahip metalik bileşimlerdir. Bu bileşimler, eğer kaynak dikişinde veya ısının etkisi altında kalan bölgede bulunuyorsa, tane sınırlarına doğru yayılırlar ve kaynak dikişi soğurken ve çekme gerilmeleri oluştuğunda çatlamaya neden olurlar.

Sıcak çatlama riskine karşı dayanım elde edebilmek içim yapıdaki ferrit miktarının en az % 4 olması önerilmektedir. Ferritin varlığı AWS A.4.2’ye göre kalibre edilen manyetik ölçüm aletleriyle sağlıklı bir şekilde belirlenir.
Amaç,  manyetik indüksiyon metoduna göre, üretimde, teslimde veya laboratuarda, tahribatsız olarak, hassas ve doğru olarak, ferrit ( demir ) miktarı tayini yapmaktır.

WhatsApp