Vakum Testi Nedir ?

Vakum testinde alın, bindirme ve köşe kaynak birleşimlerinin tank yada benzeri sızdırmazlık istenen parçalarda oluşturulacak yapay basınç farkından yararlanılarak kontrolü sağlanır. Köpürme özelliği bulunan sıvı yardımıyla kaynaklı bölgede vakum cihazıyla oluşturulacak basınç farkı…

Kaynak Yöntem Onayı (PQR)

Standartlara göre, yapılacak her kaynağın yapılan kaynak yöntemi, malzeme grubu ve kaynak malzemesinin uyumlu olduğunu belirten ve proje standardına uygun olarak ASME veya EN Kodlarına uygun şekilde kaynakların yapıldığını, mekanik testlerin yapıldığını…

Tahribatsız Muayene Nedir?

Tahribatsız muayene (Non Destructive Testing), malzemenin yüzeyinde veya içyapısındaki gözle tespit edilemeyen süreksizliklerin, malzemeye zarar vermeden tespit edilmesinde kullanılan yöntemlerdir. Endüstride en çok kullanılan …

WhatsApp