Makroskobik İnceleme (Test) Nedir?

Mercek düzeneği yardımıyla gözle görünebilen nesnelerin daha büyütülerek yapıldığı fiziki incelemedir.

Makro muayene dağlanmış veya dağlanmamış deney numunesinin çıplak gözle veya küçük bir büyütme ile incelenmesidir.

Makroskobik deneyler, kaynaklı birleştirmenin genellikle enine kesitinin incelenmesi ile makroskobik özelliklerin ortaya çıkarılmasında kullanılır. Bu işlem, hazırlanan yüzeyin dağlama öncesi ve sonrası gözle ve/veya optik olarak incelenmesi ile yapılır.

UYGULAMA STANDARDI

TS EN 1321: Metalik Malzemelerdeki Kaynaklarda tahribatlı Muayene- Kaynakların Makroskobik Ve Mikroskobik Muayenesi

WhatsApp