Kafanızda hiç bir soru işareti kalmasın. Sizlerden gelenleri cevapladık.


Tahribatsız muayene (NDT), malzeme içindeki süreksizlikleri, parça veya sistemin hizmet verilebilirliğini tahrip etmeden karakteristik farklılıklarını inceleme, test etme veya değerlendirme sürecidir.
Sıvı Penetrant Kontrolü (LPI) tüm gözenekli olmayan malzemelerde (metaller, plastikler veya seramikler) yüzey süreksizliklerini tespit etmek için hızlı, ekonomik ve yaygın olarak kullanılan tahribatsız bir test yöntemidir.
Vakum testinde alın, bindirme ve köşe kaynak birleşimlerinin tank yada benzeri sızdırmazlık istenen parçalarda oluşturulacak yapay basınç farkından yararlanılarak kontrolü sağlanır.
Standartlara göre, yapılacak her kaynağın yapılan kaynak yöntemi, malzeme grubu ve kaynak malzemesinin uyumlu olduğunu belirten ve proje standardına uygun olarak ASME veya EN Kodlarına uygun şekilde kaynakların yapıldığını, mekanik testlerin yapıldığını ve sonuçların uygun olduğunu gösteren rapor bulunmalıdır. Bu nedenle, her “Kaynak Talimatı”nın (WPS) kendisini destekleyen bir “Kaynak Yöntem Testi Onay Raporu” (WPQR) olması şarttır.
WhatsApp